#235
Andi
Felhasználó

Most találtam ezt a cikket, a FREN szemszögéből nézve a dolgokat. Szerintem jó pár helyen sántít és továbbra is átverés szaga van, de döntse el mindenki saját maga.

„Az Index cikkére megjelent a Médiában a FREN kiigazítása:

Cikkünk / index.hu / megjelenése után a Future Real Estate Magyarország ügyvédjén keresztül megküldte válaszait az Index korábbi kérdéseire, alább a cég válaszait változtatás nélkül közöljük.
Mikortól számít fizetőképesnek egy ügyfél?

Akkor számít egy ügyfél fizetőképesnek, amikor a rendszeren belül legalább az ingatlan-fában rendelkezik a kitűzött célösszeghez kapcsolódó feltételekkel, és az ingatlan utalványának zárásával legkevesebb két bináris pozícióról is származik jutaléka. Ezt a fizetőképességet erősíti, hogy minden ügyfél kivétel nélkül részt vesz a START bináris fában, ahonnan ugyancsak származik bevétele. A bevétel a profit-visszaosztási rendszerből adódóan mindenkinél megjelenik, függetlenül attól, hogy ajánlja a szolgáltatásainkat vagy sem. Ajánlásokkal felhasználói csoport építhető, ezáltal a jövedelmek jelentős mértékben tovább növelhetőek.

Mi az üzleti modell, önöknek miből származik a bevétele?

Az üzleti modell első eleme a nonprofit jelleggel tevékenykedő anyavállalat, és az általa működtetett rendszer, amely azonban jelentős különbségeket mutat az ismert MLM vállalkozások felépítésétől, ezért a rendszer nem tekinthető Multi Level Marketing rendszernek, cégünk nem piramisjáték. E működési sajátossága miatt a Global Profit Sharing Program (röviden GPSP), azaz a Globális Profitvisszaosztó Program elnevezést használjuk, amelyben minden ügyfél hozzájuthat a kívánt mértékű fizetőképességéhez, ezáltal pedig a kívánt ingatlanhoz. A GPSP rendszer miatt a hálózati cégektől eltérően minden tag részesedik a cég bevételeiből, aktív tevékenység nélkül is. Az aktív toborzó tevékenységet végző partnereink részére magasabb összegű juttatásokat biztosítunk, akik ezáltal hamarabb tudják ingatlan céljaikat megvalósítani.

Az üzleti modell második eleme a leányvállalati kör, amelybe tartozó cégek az adott országban kezelik a saját vagy a szerződött partnerek ingatlanjait. A leányvállalatok profitorientáltak, azzal a kiegészítéssel, hogy az adott országban megtermelt profitot a tulajdonos anyavállalat nem vonja ki a leányvállalatból, azt az adott ország gazdasági környezetében használja fel.

A cégcsoport bevételei:

– Az anyavállalat esetében – mint bármely, más piacon működő cégnél – számos forrásból épül fel a bevételi kör, amelyből csupán egy az utalványok értékesítése. További bevételi források, pl. rendszerhasználati díjak, hirdetési bevételek, központi reklám és oktatási anyagok értékesítése, stb.

– A leányvállalatok is több bevételi forrásból építkeznek, amelyből az első a partnerektől érkező bérleti vagy használati díj, a jövőben pedig biztosítási jutalékok. (A FREM magyarországi biztosítási alkuszi tevékenységének engedélyeztetése folyamatban van). Továbbá, a tervezett bevételt képezi a banki hitelkiváltásoknál elért kedvezmények, saját ingatlanok üzemeltetéséből származó díjak, ingatlanok felvásárlásából és értékesítéséből elért eredmények stb.

Honnan és mekkora forrása van a cégnek az ingatlanok megvásárlására?

Ez a finanszírozó partnerek hozzájárulása után hozható nyilvánosságra. Tárgyalásokat folytatunk ennek az engedélyezéséről.

Rendelkeznek-e minden szükséges engedéllyel a tevékenység végzésére?

Jelenleg nem végez sem az angol FREN, sem a magyar FREM engedélyköteles tevékenységet. Annak érdekében, hogy tevékenységünket a jogszabályok maximális tiszteletben tartásával végezhessük, előzetes kontrollt kértünk a PSZÁF-tól.

Tudnak-e arról, hogy akár a GVH, akár a PSZÁF vizsgálta volna a cégüket?

Vizsgálatról nem tudunk, a PSZÁF-hoz, mint pénzügyi ellenőrző hatósághoz mi magunk jelentkeztünk be előzetes kontrollt kérve. GVH megkeresés érkezett ugyan a FREM-hez (leányvállalathoz), de a FREN-re (az anyavállalatra) vonatkozó kérdésekkel, amelyek megválaszolására a leányvállalatnak sem jogalapja, sem adatai nem voltak. Erről a GVH hivatalos válaszban kapott értesítést.

Hány ügyféllel rendelkeznek, eddig hány ingatlant vásároltak meg?

Az ügyfelek száma folyamatosan növekszik, a regisztrált partnereink számára nyilvánosan elérhető, amelyet a saját webirodájukban követni tudnak. A jelen (válaszadás) pillanatában az ingyenesen regisztrált létszám közel 44 000 fő. Magyarországon az ingatlanvásárlásokhoz szükséges feltételeket megteremtettük. Az eddigi folyamatban lévő előkészítési munkafolyamatok jellemzően banki adatszolgáltatásokra várnak, bizonyos jogászi feladatok még hátra vannak, így a vásárlás pontos időpontja nem rajtunk múlik, ugyanis ezek az ügyek kivétel nélkül banki hitelek kiváltására irányulnak. 2013. január végén értesítettük ki az ingatlan fában jelen levő közel 400 ügyfelet a feléjük történő teljesítés mikéntjéről, és kértük tőlük a továbblépéshez szükséges alapadatokat. Teljesítés szempontjából taglétszámnak ez a 400-nál is kevesebb szerződő fél tekinthető, hiszen a rendszer működése alapján teljesítést csak az ingatlan fában jelen lévő partnereink kaphatnak. Az ingatlan fába a start fától függetlenül is be lehet kerülni, a start fa csupán az ingatlan fába kerülés könnyített feltételekkel elérhető útvonala.

Miért szükséges ajánlás ahhoz, hogy valaki a rendszerbe kerüljön?

Alapvetően a rendszer működéséhez nem szükséges ajánlás, azonban a partnereink fizetőképességének növelése érdekében a cég a saját marketing tevékenységről lemondott az ügyfelei javára, és központi reklámtevékenységgel nem kívánjuk csökkenteni partnereink mozgásterét. Azon országokban, ahol valamilyen jogi szabályozás folytán az ajánlói rendszer nem működtethető, ott a cég központi marketing tevékenységgel, ajánlói fa építése nélkül fog tevékenykedni. Az egységes, profitvisszaosztást és időbeli sorrendkezelést biztosító bináris fákat minden esetben központilag kezeljük, abban az ajánlói kapcsolatok nem kapnak ma sem szerepet. Ez biztosítja azt, hogy az az ügyfél is elérheti a teljesítéshez szükséges feltételeket és felépülhet a fizetőképessége akkor is, ha önmaga ajánlásokkal nem épít felhasználói csoportot.

http://index.hu/gazdasag/2013/01/31/hitelcsapda/”

Megosztás
AndiKezdőlap › Fórumok › Fő fórum › Csalás, átverés gyanús › FREN-Future Real Estate Network › Megoldás a hitelcsapdára vagy csalás? › Re: Megoldás a hitelcsapdára vagy csalás? 2013-02-16-06:14 #235 AndiFelhasználó Most találtam ezt a cikket, a FREN szemszögéből nézve a dolgokat. Szerintem jó pár helyen sántít és továbbra is átverés szaga van,...Internetes munkákkal kapcsolatos információk, tanácsok és fórum